nguồn cung ứng trứng Cung ứng sỉ và lẻ trứng vịt ở Đà Nẵng Nguồn cung ứng trứng tạ Đà Nẵng

Trứng vịt Đà Nẵng

Đặc sản Quảng Đà – SP trực thuộc Ohavn Group
Địa chỉ: 408 Hoàng Diệu – Hải Châu – Đà Nẵng
Điện thoại: 0987.737.161
Email: ctycophannvq@gmail.com
Website: www.namvietthongnhat.com

Trứng là món ăn có giá trị dinh dưỡng cao và cân bằng dinh dưỡng nhất trong các loại thực phẩm mà từ trẻ em đến phụ nữ mang thai và người già đều ăn được (trừ một số ít dị ứng với trứng). Đồng thời trứng còn là nguồn thực phẩm cung cấp nhiều protein cho con người. Trong đó, hàm lượng protein trong trứng vịt nhiều hơn trong trứng gà. Và hiện nay, đã có nguồn cung ứng trứng vịt đảm bảo chất lượng ở Đà Nẵng.

Trứng Vịt thường

Cung ứng sỉ và lẻ trứng vịt ở Đà Nẵng
Trứng vịt – món ăn có giá trị dinh dưỡng cao