Bánh khô mè

145.000

Bánh khô mè là một trong ba đặc sản của Đà Nẵng. Được làm từ bột gạo pha trộn lẫn với dung dịch đường kính trắng, có mè bao phủ xung quanh, được làm thành từng miếng vuông nhỏ gói trong hộp. Wikipedia

Mang trong mình lòng tự tôn dân tộc muốn đưa sản phẩm văn hóa bản địa ra thế giới. Đặc sản Quảng Đà là đơn vị tiên phong trong việt chuẩn hóa ẩm thực bản địa Việt – những sản phẩm mang thuần văn hóa dân tộc Việt nói chung và văn hóa Quảng – Đà nói riêng. Tạo nên những hệ sinh thái sản phẩm bản địa Việt thuần tự nhiên bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, bảo tồn gen ẩm thực Việt.

Dự án xuất khẩu sản phẩm bản địa Việt của chúng tôi đã được sở văn hóa truyền thông, sở du lịch của từng địa phương hậu thuẩn và cố vấn, ủng hộ để chúng tôi phát triển sản phẩm bánh khô mè đặc sản Đà Nẵng xuất khẩu ra thị trường quốc tế.