Rượu Thiên Hương Đồng Văn – Hà Giang

90.000

Rượu men lá Thiên Hương bản địa gốc

Cung cấp sỉ lẻ rượu men lá tại làng cổ Thiên Hương bản địa đặc sản miền núi phía Bắc – Đồng Văn – Hà Giang – Việt Nam

Chuẩn sạch 100% do chính người dân tộc Mông nấu và bảo tồn.